[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [job] cần người rành về thiết kế db systemMình nói thẳng để bạn An không phải apply rồi sau 10 năm
lại xoắn "dek, thằng cha đó em cv của mình".

Thuốc đắng dã tật. Mình 0 thích rắc rối. Cảm ơn.


On Tue, 23 Sep 2014 11:05:40 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> > TB: mình có quyền xem xét và drop CV nhé. Nhưng tinh
> > thần là chuyển thẳng 100%. CV này không dành cho
> > siêu nhân như ... An stk.
> >
> Bây giờ là anh tính personal attack thật sự và không cần nguyên nhân
> đấy hả?
> 
> Anh nói chuyện kiểu này tự hỏi xem người nghe có bực không? Anh thường
> bảo tiên trách kỉ hậu trách nhân, nhưng anh có bao giờ chịu quan tâm
> xem cách mình nói chuyện với mọi người xung quanh nó thế nào không?
> 
> An.
> --
I am ... 5.5 dog years old.