[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [job] cần người rành về thiết kế db systemGhi vậy cho đỡ xoắn mà. Nhưng ai thích xoắn thì cứ xoắn vậy.

Đỡ mất thời gian về sau . ^^.

On Tue, 23 Sep 2014 13:54:55 +0700
n0b0dy <[email protected]> wrote:

> Thôi 2 bác ơi, ... Anh z1y anh ko ghi cái dòng đó cũng đâu chết ai.
> Anh có thể drop thẳng cái CV của bất kì ai mà.
> 
> Còn bác An thì nên bình tĩnh chút. Cả 2 đều lão làng trong nghề Sys
> ass cũng như trong hội cả. 2 bác đánh nhau rồi quay qua giận hờn vu
> vơ thì nhiều ng thiệt thôi.
> 
> Tóm lại là giờ bác nào lập thớt nào thì bác kia coi như ignore nó đi.
> Huề cả làng.
> 
> Đợi khi nào 2 bác bình tĩnh lại rồi nói chuyện với nhau sau.
> 

--
I am ... 5.5 dog years old.