[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Form đăng kí áo ArchlinuxVNhttps://docs.google.com/forms/d/1WcH_A5F2jEqNgSCBaiPMZ_ySO4HKFM5w7xSSv7KeM64/viewform

Hi all, đợt làm áo lần này sẽ làm áo cho các thành viên trên facebook và 1 số bạn chưa có áo đợt trước. *điển hình là kita đậu nành và lokihero*. Mọi người góp ý thoải mái :)

Anh z1y coi form này đã đc chưa? Còn thiếu gì ko?