[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Form đăng kí áo ArchlinuxVNOn Tue, 23 Sep 2014 01:06:38 -0700 (PDT)
Võ Hoàng Sang <[email protected]> wrote:

> https://docs.google.com/forms/d/1WcH_A5F2jEqNgSCBaiPMZ_ySO4HKFM5w7xSSv7KeM64/viewform
> 
> Hi all, đợt làm áo lần này sẽ làm áo cho các thành viên trên facebook
> và 1 số bạn chưa có áo đợt trước. *điển hình là kita đậu nành và
> lokihero*. Mọi người góp ý thoải mái :)
> 
> Anh z1y coi form này đã đc chưa? Còn thiếu gì ko?
> 

Ủa cái form này chưa biết giá bao nhiêu mà? Sang ghi vào cho rõ, là form này
để dự kiến số lượng đăng ký, rồi sau đó đi tìm chô làm, chốt giá và thông
báo để mọi người xác nhận lại lần 2. 

Cảm ơn Sang nhiều. Lên topic rồi ráng làm chủ xị luôn nghe :D

--
I am ... 5.5 dog years old.