[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Form đăng kí áo ArchlinuxVNÁo của mình bị giãn hết rồi có được đổi cái mới ko bạn Sang ơi :D


On Tue, 23 Sep 2014 01:06:38 -0700 (PDT)
Võ Hoàng Sang <[email protected]> wrote:

> https://docs.google.com/forms/d/1WcH_A5F2jEqNgSCBaiPMZ_ySO4HKFM5w7xSSv7KeM64/viewform
> 
> Hi all, đợt làm áo lần này sẽ làm áo cho các thành viên trên facebook và 1 số bạn chưa có áo đợt trước. *điển hình là kita đậu nành và lokihero*. Mọi người góp ý thoải mái :)
> 
> Anh z1y coi form này đã đc chưa? Còn thiếu gì ko?
>