[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Form đăng kí áo ArchlinuxVNEm vừa load được cái ảnh cái áo. Có nên đổi khẩu hiệu thành keep it simple, stupid and short ko ;)

simple & stupid thôi vẫn hơi thiếu :D

On Tue, 23 Sep 2014 15:18:44 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> On Tue, 23 Sep 2014 01:06:38 -0700 (PDT)
> Võ Hoàng Sang <[email protected]> wrote:
> 
> > https://docs.google.com/forms/d/1WcH_A5F2jEqNgSCBaiPMZ_ySO4HKFM5w7xSSv7KeM64/viewform
> > 
> > Hi all, đợt làm áo lần này sẽ làm áo cho các thành viên trên facebook
> > và 1 số bạn chưa có áo đợt trước. *điển hình là kita đậu nành và
> > lokihero*. Mọi người góp ý thoải mái :)
> > 
> > Anh z1y coi form này đã đc chưa? Còn thiếu gì ko?
> > 
> 
> Mà quên, vậy là mẫu áo (màu áo + logo) vẫn giữ nguyên phải không?
> 
> Bạn nào có ý kiến gì thì nhớ ghi vào trong form luôn nhé!
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
>