[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Form đăng kí áo ArchlinuxVNOn Tue, 23 Sep 2014 15:24:02 +0700
"Hieu D. Bui" <[email protected]> wrote:

> Em vừa load được cái ảnh cái áo. Có nên đổi khẩu hiệu thành keep it
> simple, stupid and short ko ;)
> 
> simple & stupid thôi vẫn hơi thiếu :D

Câu này là "Keep it simple, stupid". "Stupid" không phải là một đồng
tính từ như "Simple". (Không nhớ rõ Stupid ám chỉ điều gì :D). Giờ thêm
short vô thì hơi trật nữa. Arch giờ phức tạp bỏ xừ :D 

--
I am ... 5.5 dog years old.