[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

KISS * Re: [ArchLinuxVn] Form đăng kí áo ArchlinuxVNStupid đó dùng như danh từ, nhưng không ám chỉ người đối thoại là ngu ngốc.
Cách đây gần.... 10 năm có lão viết một cái thư dài ngoằng giải thích cho
mình rất cặn kẽ KISS có nghĩa là gì. Hồi đó mới vào internet ấy mà.

Lão đó chả quen biết gì, chỉ nằm trong một cái list thấy mình viết bậy
thì chỉ cụ thể hehe. Nhưng mình chủ quan, để cái thư ở đâu và nó bị xóa mất
tiêu luôn rồi, nên giờ không biết Stupid lão đó giảng ra sao cả. :D 

Short là gì thì 0 biết :D

On Tue, 23 Sep 2014 15:38:52 +0700
"Hieu D. Bui" <[email protected]> wrote:

> À thì ra là stupid dùng là danh từ. Nhưng mà ko short thì cũng vứt!! 
> 
> 
> On Tue, 23 Sep 2014 15:31:09 +0700
> "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
> 
> > Câu này là "Keep it simple, stupid". "Stupid" không phải là một đồng
> > tính từ như "Simple". (Không nhớ rõ Stupid ám chỉ điều gì :D). Giờ
> > thêm short vô thì hơi trật nữa. Arch giờ phức tạp bỏ xừ :D 
> --
I am ... 5.5 dog years old.