[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Bàn về logo trên áo * Re: [ArchLinuxVn] Form đăng kí áo ArchlinuxVNOn Wed, 24 Sep 2014 11:45:58 +0700
n0b0dy <[email protected]> wrote:

> z1y: Well, ai đề xuất gì thì tự design lại thôi anh. Chứ giờ ngồi đáp
> ứng từng người từng người một thì em khổ chứ ai khổ đâu :|
> 

Các mẫu logo:

  http://i.imgur.com/kro61.png (attached)
  http://l.archlinuxvn.org/archlinuxvn/pngdlMsUdxp9X.png
  http://l.archlinuxvn.org/archlinuxvn/pngxm_Tl9oLQi.png
  Mẫu của Kỳ-Quang-Thái trên Facebook (attached)

Các ý kiến về logo

* Logo sau to quá (Phú)

* Dùng mẫu Grafiti (Doan)

* "Với mẫu áo hiện tại thì mình chỉ thích được cái logo trên ngực,
  còn sau lưng, mình vẫn chưa thấy (chưa hiểu) 2 cái lưỡi ở rìa 
  với ý nghĩa gì, và cảm giác rất mất cân đối" (Kỳ-Quang-Thái, Fb)

* "Em thấy logo archlinux là đủ. Theo đúng tiêu chí simple..."
  (Phạm Ngọc Bắc, Fb)

Các ý kiến trên FB thì có ở link [1]

[1] https://www.facebook.com/groups/archlinuxvn/permalink/269982456528817/

--
I am ... 5.5 dog years old.

Attachment: kro61.png
Description: PNG image

Attachment: ky-quang-thai.jpg
Description: JPEG image