[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [security] update bash gấpOn Thu, 25 Sep 2014 10:33:44 +0700
n0b0dy <[email protected]> wrote:

> ​zsh cũng dính mà sao chú Ngô Huy bảo ko dính nhỉ :|

Link đâu quăng coi ??

--
I am ... 5.5 dog years old.