[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Chủ đề vui] Thay thế hoàn toàn bash bằng zshNhân cái lỗi của bash mới đây thì mình có 1 số câu hỏi trên IRC. *thank stk chỉnh dùm.

- Nếu xóa bash đi thì hệ thống Linux sẽ gặp vấn đề gì?
- Nếu 1 User xài default shell là zsh thì khi xóa zsh đi thì User đó sẽ gặp vấn đề gì ?
- Có thể thay thế bash bằng zsh được không?

Câu hỏi thứ 3 mình có đề ra ý tưởng là :
- Xóa bash. Tất cả excute bash sẽ link về zsh :P

Các bác vào chém gió nào :P