[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Chủ đề vui] Thay thế hoàn toàn bash bằng zshBash là default shell trên rất nhiều hệ thống Linux. Debian/Ubuntu
thì họ có shell riêng, dash, nhưng theo mình nhớ cách đây không lâu
cũng bị dính lỗi nghiêm trọng. Do đó trên nhiều hệ thốg mình đã
thay dash -> bash. (Ghi thêm: trên FreeBSD, shell mặc định là Bourne
tiền thân của Bash. Trên Linux bạn gõ /bin/sh chính là Bourne --
mà thật ra là Bash chạy ở compatibility mode.)

Zsh chỉ mới là default shell mặc định trên rất ít hệ thống. Mới đây
ArchLinux cũng đổi shell mặc định của bộ cài đặt thành sh. Cơ sở của việc này
là ArchLinux xài systemd, nên không còn phụ thuộc vào các kịch bản trong
/etc/rc.d/ nữa. 

Zsh hướng tới feature-rich và thân thiện với người dùng. Mình đã coi
nhiều bài thấy nó không có xu hướng về system. Nghĩa là không thấy ích lợi
thực tế khi cài zsh là shell mặc định của hệ thống. zsh không đặt security
lên hàng đầu (ví dụ, khi so sánh postfix với exim.)

Việc đổi (link) bash -> zsh là không thể. Do cú pháp không tương thích.
Có nhiều thứ chỉ có thể làm trong Bash khi bỏ qua zsh sẽ chết dãy. Nếu
phải đổi thì nên nghĩ cách bash -> busybox. Tuy nhiên, busybox có nhiều
vấn đề mình thấy không rõ về giấy phép. [1]

Vấn đề của bash là ảnh hưởng của nó rất lớn. Nhưng một phần mềm không phải
là không có lỗi. Chỉ là vấn đề thời gian, và mức độ thế nào thôi.

Và còn nhiều shell khác để các bạn tham khảo: tcsh, csh, ksh.

Bash là default shell trong #theslinux :D

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Busy_box#GPL_lawsuits

On Wed, 24 Sep 2014 21:17:40 -0700 (PDT)
Võ Hoàng Sang <[email protected]> wrote:

> Nhân cái lỗi của bash mới đây thì mình có 1 số câu hỏi trên IRC.
> *thank stk chỉnh dùm.
> 
> - Nếu xóa bash đi thì hệ thống Linux sẽ gặp vấn đề gì?
> - Nếu 1 User xài default shell là zsh thì khi xóa zsh đi thì User đó
> sẽ gặp vấn đề gì ?
> - Có thể thay thế bash bằng zsh được không?
> 
> Câu hỏi thứ 3 mình có đề ra ý tưởng là :
> - Xóa bash. Tất cả excute bash sẽ link về zsh :P
> 
> Các bác vào chém gió nào :P
> --
I am ... 5.5 dog years old.