[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Chủ đề vui] Thay thế hoàn toàn bash bằng zshCòn một vấn đề nữa, mà các bạn cần làm rõ khi trao đổi bash vs shitshell,
là cách tiếp cận của chính bạn:

* dùng shell trong công việc hằng ngày
* dùng shell trong _lập trình_ và thiết lập hệ thống

Mình tin rằng hầu hết các bạn ở đây chỉ mới tiếp cận các shell như là nơi
để gõ mấy lệnh cơ bản. Cùng lắm thì viết vài kịch bản chạch lạch phạch cho vui
thôi. heheh.

On Wed, 24 Sep 2014 21:17:40 -0700 (PDT)
Võ Hoàng Sang <[email protected]> wrote:

> Nhân cái lỗi của bash mới đây thì mình có 1 số câu hỏi trên IRC.
> *thank stk chỉnh dùm.
> 
> - Nếu xóa bash đi thì hệ thống Linux sẽ gặp vấn đề gì?
> - Nếu 1 User xài default shell là zsh thì khi xóa zsh đi thì User đó
> sẽ gặp vấn đề gì ?
> - Có thể thay thế bash bằng zsh được không?
> 
> Câu hỏi thứ 3 mình có đề ra ý tưởng là :
> - Xóa bash. Tất cả excute bash sẽ link về zsh :P
> 
> Các bác vào chém gió nào :P
> --
I am ... 5.5 dog years old.