[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Chủ đề vui] Thay thế hoàn toàn bash bằng zshOn Thu, 25 Sep 2014 12:33:27 +0700
n0b0dy <[email protected]> wrote:

> Anh z1y có thể lưu ý 1 số lệnh dùng trong hệ thống được ko anh?

Chắc ý n0b0dy hỏi về 'syntax'. Thử xem biết liền

  foobar="foobar"
  echo "${foobar^^}"

báo lại kết quả cho bà con biết nhé :D Trong zsh chạy không được đâu
(có tricky gì để nó chạy không thì mình hổng biết.)

--
I am ... 5.5 dog years old.