[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cái gì của ta thì để Google giữ...Mới thêm mirror cho saigonlug và viettug

http://l.archlinuxvn.org/viettug
http://l.archlinuxvn.org/saigonlug

bạn nào cần thêm mirror thì hú mình tiếng. với commit mới nhất [1]
thì giờ đây update cái rẹt luôn.

Nhân tiện bạn nào tìm được chủ đề nào dài hơn cái này [2] thì
báo mình mình đãi ly cà phê hehe

[1] https://github.com/icy/google-group-crawler/commit/4ae66ba23128f3ffd6dbfe0a8b9c31870223f1b4

[2] http://l.archlinuxvn.org/viettug/threads.html#00173

--
I am ... 5.5 dog years old.