[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Chủ đề vui] Thay thế hoàn toàn bash bằng zshnếu các bạn viết đúng , bash rất đẹp. nhưng phần lới mọi người
0 có cơ hội làm việc nhiều với bash nên thấy nó quái thôi. Quái
và khó chịu thì phải nói tới Bourne: khi viết kịch bản cần tương
thích tốt thì phải cầng tới Bourne. Nhưng Bourne thì nó khó viết
hơn nhiều.

Có lẽ các bạn đọc nhầm Bourne thành Bash vậy hehe.

On Thu, 25 Sep 2014 20:46:26 +0700
n0b0dy <[email protected]> wrote:

> Vậy mới hỏi mấy trò quái thai mà sysass anh hay dùng chớ anh


--
I am ... 5.5 dog years old.