[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Chủ đề vui] Thay thế hoàn toàn bash bằng zshCác bạn xem thêm ở đây [1]

[1] http://security.stackexchange.com/questions/68422/is-replacing-bash-with-another-shell-a-prudent-step

On Wed, 24 Sep 2014 21:17:40 -0700 (PDT)
Võ Hoàng Sang <[email protected]> wrote:

> Nhân cái lỗi của bash mới đây thì mình có 1 số câu hỏi trên IRC.
> *thank stk chỉnh dùm.
> 
> - Nếu xóa bash đi thì hệ thống Linux sẽ gặp vấn đề gì?
> - Nếu 1 User xài default shell là zsh thì khi xóa zsh đi thì User đó
> sẽ gặp vấn đề gì ?
> - Có thể thay thế bash bằng zsh được không?
> 
> Câu hỏi thứ 3 mình có đề ra ý tưởng là :
> - Xóa bash. Tất cả excute bash sẽ link về zsh :P
> 
> Các bác vào chém gió nào :P
> --
I am ... 5.5 dog years old.