[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Form đăng kí áo ArchlinuxVNOn Tue, 23 Sep 2014 01:30:33 -0700 (PDT)
Võ Hoàng Sang <[email protected]> wrote:

> Ý là điền cỡ vào :)).
> 
> z1y: Em còn chưa biết giá thế nào mà. Em đăng lên group trước vì trên
> group dễ hơn. Bên facebook nhiều khi ý kiến ý cò nữa.
> 
> Riêng vụ đổi áo thì hỏi chủ xị hồi trước là sen hồng redlotus :3

Trước đây mình có nhờ một sinh viên cũ của mình làm thiết
kế đồ họa phác thảo một bản logo cho áo. Sau thì có Mít làm (may quá
vì bạn sinh viên kia về Đ/Nẵng rồi.)

Mình sẽ nhờ lại một họa sĩ ở Quảng Nam xem giúp. Mỗi người một ý
nói chung ai cũng hay cả, nhưng cuối cùng mình sẽ tôn trọng các
ý kiến đồ họa chuyên nghiệp thôi :D

Bây giờ là tháng 10. Hết tháng 10 này có thể hoàn tất việc điều chỉnh
logo, chốt giá và danh sách. Hy vọng là qua năm mới các bạn có
áo ArchLinux mặc đi chơi Tết :D 

--
I am ... 5.5 dog years old.