[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Form đăng kí áo ArchlinuxVNOn Tue, 30 Sep 2014 16:06:29 +0000
[email protected] wrote:

> Em ở ngoài này xin một suất được không anh Z1y. Hôm trước vào thấy
> anh em mặc áo nhìn mê quá.

Tất nhiên được. Chờ thông báo nhé.

Nhân tiện, khi nào vào lại sài gòn nhớ mang theo tí bia Hà Nội :D 

--
I am ... 5.5 dog years old.