[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Nhóm thư dành cho các op/mod của VAUGOn Tue, 30 Sep 2014 22:58:51 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Khi trả lời thư từ o{@}archlinuxvn{dot}org, các bạn cần cân nhắc trả
> lời cho tất cả hoặc chỉ trả lời cho vài người.
> 
> Danh sách hiện tại gồm có các bạn sau: 
>   Sang Quang Huy-Ngô Doan Anh

Bổ sung thêm bạn Đức.

Quên nói là mục đích của nhóm thư [email protected] Chắc là nhiều việc:
kiện cáo việc trả chậm tiền lương, kiện cáo việc bài viết bị gửi nhầm
chỗ, kiện việc bị mất hạt dẻ. Hoặc chỉ để chửi mắng mấy bạn op/mod cũng
được à :D

--
I am ... 5.5 dog years old.