[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Nhóm thư dành cho các op/mod của VAUGOn Wed, 1 Oct 2014 10:34:16 +0700
Đức Nam Trần <[email protected]> wrote:

> Không biết là có nhầm lẫn gì không nhưng em cũng nhận được invite vào
> o{at}archlinuxvn{dot}org?

Đức đang quản lý trên kênh Facebook mà. Bộ hỏng biết sao! Nếu
có vấn đề gì báo lại anh nhé!

--
I am ... 5.5 dog years old.