[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Nhóm thư dành cho các op/mod của VAUG2014-10-01 10:55 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
On Wed, 1 Oct 2014 10:38:29 +0700
Doan Luong Van <[email protected]> wrote:


Anh không nhầm. Anh không thấy Dynamo tham gia chỗ nào (nếu có
thì báo anh gửi invitation). Doan kiểm tra lại trong FB group nhé.

Ý em là anh có nhầm Duc Tran <[email protected]> với Đức Nam Trần <[email protected]> không khi mà Đức Nam Trần <[email protected]> bảo cũng nhận được mail invite trong khi không tham gia quản lý kênh nào.

--
My full name is Doan Lương Văn and I am interested in all things nerd.
My blog (technicality) is https://redlotus.github.io/redlotus
Mobile: 0972097776  
Tan Binh Dist, HCMC
-------
"Keep it simple, stupid."