[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Nhóm thư dành cho các op/mod của VAUGEm tên Nam anh ạ :3
Từ hồi biết kitarousa em dự kiểu gì cũng nhầm ai ngờ nhầm thiệt :3
Hiện tại thì em đang bận với một số công việc nên không có nhiều thời gian lắm. Trước cũng đã đề nghị giúp vụ News với anh rồi nhưng bận quá chưa làm được gì.
Sau mồng 10 này nếu cảm thấy thích thì em sẽ đề đạt nguyện vọng ạ :D

Vào 11:36 Ngày 01 tháng 10 năm 2014, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Wed, 1 Oct 2014 11:23:33 +0700
Đức Nam Trần <[email protected]> wrote:

> Vấn đề đúng như Doan nói là hiện tại em chưa quản lý kênh nào cả.
> Nhưng em nhận được mail invite của anh từ Z... Rất có thể anh nhầm
> lẫn em "Đức Nam Trần"  - Dynamo với chú "Đức Trần" - kitarousa nên đã
> gửi nhầm invite.
> Âu cũng là do cái tên :D

A thấy rồi. Khi tối chắc anh gạ gật thôi. Tại cứ hay lẫn lộn
giữ nick với tên thôi Đức (Đức anh nói là Đức chứ không phải là Đức
nhé.)

Xin lỗi em a đã chỉnh lại và gửi lại invitation cho bạn Đức (chứ
không phải là Đức) nhé ;)

> Em sẽ chủ động unsubscribe nhóm này cho đến khi nào em được giao quản
> lý :D

Rất hoan nghênh em và bất cứ ai tham gia và việc điều hành bất kỳ
kênh nào của ArchlinuxVN, để tập ra quyết định và rèn kỹ năng ...
lãnh đạo ;) Công việc chẳng có gì nhiều đâu. Hãy xem đây là một
lời mời chính thức nhé.

Have fun,

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20141001113605.24620eaf%40icy.bar.