[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Nhóm thư dành cho các op/mod của VAUGOn Wed, 1 Oct 2014 11:42:10 +0700
Đức Nam Trần <[email protected]> wrote:


> Em tên Nam anh ạ :3
> Từ hồi biết kitarousa em dự kiểu gì cũng nhầm ai ngờ nhầm thiệt :3
> Hiện tại thì em đang bận với một số công việc nên không có nhiều thời
> gian lắm. Trước cũng đã đề nghị giúp vụ News với anh rồi nhưng bận
> quá chưa làm được gì.

Oh, té ra là tên Nam. Hazi. Kiểu này bị phạt nặng đây.  Có dịp gặp
a xin phạt một chầu cà phê 50k!

Nhìn vào http://l.archlinuxvn.org/archlinuxvn/ thì một người mới
quen sẽ khó phân biệt được đâu là tên, đâu là tên lót cả. Anh ghi
tên của anh là Anh K. Huynh. Nếu thích kiểu phátp thì ghi
 	Kỳ-Anh HUỲNH

Đây cũng là chủ đề hay nên bàn luận. Nhưng OT rồi nhỉ.

> Sau mồng 10 này nếu cảm thấy thích thì em sẽ đề đạt nguyện vọng ạ :D

+1

A đang chuẩn bị bản tin số 4, chuyên bề Shell và Shellshock:D Không
tham gia được thì hẹn dịp khác :D

--
I am ... 5.5 dog years old.