[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: xài gì để quản lý 5k tập tin video?On Sun, 7 Sep 2014 11:48:41 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Chào,
> 
> Mấy ngày nay thử đi thử lại nhưng chưa tìm ra công cụ để quản lý
> số video khủng này . Đây là các video do mình quay, tên đặt
> lung tung.

Có cái này http://www.lwks.com/ (lightworks) chạy trên cả Linux,
nhưng xài kit (dead) của nvidia nên ở máy mình chậm quá luôn.
Và chủ yếu để edit, không phải để quản lý file.

--
I am ... 5.5 dog years old.