[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: xài gì để quản lý 5k tập tin video?On Sat, 4 Oct 2014 11:08:19 +0700
"Hieu D. Bui" <[email protected]> wrote:

> Vote admin viết 1 cái cho anh em xài :D

Chơi thì chơi sợ gì lolz

Dân bờ rô thì không biết. Nhưng mục đích của mình là thế này: quay nhiều
video, khi cần tìm lại cho tiện, có preview càng tốt. Xài digikam chẳng hạn,
mặc định thấy nó không hỗ trợ preview. Mỗi lần muốn xem phải dùng mấy cái tag
lọc ra, tìm lại theo ngày tháng để ra đúng video (khi có nhiều video thì sẽ
thấy tên tập tin chả còn ý nghĩa gì nữa.) Tóm lại nếu không add-ons gì thêm
thì digikam + video là hết cách. (Bạn nào biết thì chỉ nhé :D)

Làm một software mới thì cũng dễ. Hỏng cần UI gì đâu, mà chơi GIF. thế này.

* Input video files
* Đổi qua dạng Gif, ví dụ chọn ra 5 phút đầu của video 
* Viết một trình preview GIF view (linux có chưa ta?)
* Hỗ trợ sao để khi click vào xem GIF file thì nhảy đúng file video gốc

Hehe, cũng không quá khó. Chỉ tốn thời gian uống cà phê chờ đổi .avi => .gif thôi:D

Đã có máy in để in ảnh ra coi cho đã mắt. Nhưng video chịu chết. Quay xong
vất đó thật vô nghĩa :D

--
I am ... 5.5 dog years old.