[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: xài gì để quản lý 5k tập tin video?Vote admin viết 1 cái cho anh em xài :D

On Sat, 4 Oct 2014 07:14:38 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> On Sun, 7 Sep 2014 11:48:41 +0700
> "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
> 
> > Chào,
> > 
> > Mấy ngày nay thử đi thử lại nhưng chưa tìm ra công cụ để quản lý
> > số video khủng này . Đây là các video do mình quay, tên đặt
> > lung tung.
> 
> Có cái này http://www.lwks.com/ (lightworks) chạy trên cả Linux,
> nhưng xài kit (dead) của nvidia nên ở máy mình chậm quá luôn.
> Và chủ yếu để edit, không phải để quản lý file.
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
>