[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Cắm ổ USB vào không thấy gì là sao ?Vào 15:24:04 UTC+7 Thứ ba, ngày 13 tháng tám năm 2013, maikhai đã viết:
> Mình cài thêm một bản Arch+Enlightenment trên partition riêng, chạy cũng được được, nhưng khi cắm ổ USB 1TB vào thì nó không tự động nhận ra (trên Thunar). Boot vào bản cũ vẫn dùng từ trước Cũng Bị Như Vây.
> 
> Boot cái Arche17_LiveCD lên thì nhận ra ổ USB đó liện
> 
> 
> 
> Tại hư hỏng chỗ nào bà con hè?

Vụ này bác Khải xử sao rồi bác!