[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Digest for [email protected] - 5 updates in 2 topicsDạ em dùng ổ này để lưu trữ video và nhạc lossless là chính ạ, em chưa xài ổ gắn ngoài lần nào nên cũng chưa biết nó ra sao.

Cái laptop em đang dùng nó cũng già cỗi lắm rồi, ổ cứng 120GB, DDR2 2G nhưng hôm trước lỗi một bên khe ram nên thành ra giờ dùng có 1G ram, không kiếm đâu ra thanh DDR2 2G để dùng.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Viettel

From: [email protected]
Sender: [email protected]
Date: Tue, 07 Oct 2014 12:39:37 +0000
To: Digest [email protected]>
ReplyTo: [email protected]
Subject: [ArchLinuxVn] Digest for [email protected] - 5 updates in 2 topics

[email protected] Google Groups
Topic digest
View all topics
Lặn
"Anh K. Huynh" <[email protected]>: Oct 07 09:16AM +0700

z1y trở lại, lợi hại ... như xưa.
 
--
I am ... 5.5 dog years old.
n0b0dy <[email protected]>: Oct 07 10:46AM +0700

Có thấy anh trong kênh IRC đâu -_-
 
Long Phan Dao Viet <[email protected]>: Oct 07 10:53AM +0700

Như xưa mà om sòm v)
"Anh K. Huynh" <[email protected]>: Oct 07 11:00AM +0700

On Tue, 7 Oct 2014 10:46:35 +0700
 
> Có thấy anh trong kênh IRC đâu -_-
 
Lên gầu lên gầu :D
 
--
I am ... 5.5 dog years old.
Back to top
Digest for [email protected] - 3 updates in 2 topics
"Anh K. Huynh" <[email protected]>: Oct 07 09:18AM +0700

On Sun, 5 Oct 2014 13:51:04 +0000
> cắm máy vào windows mà cần dùng tới phân vùng EXT4, phần còn lại em
> để EXT4 hết. Cũng có ý định để dư 15G EXT4 ra riêng để cài Arch lên
> đó nhưng cái này em chưa làm bao giờ nên chưa tính tới vụ đó.
 
Bạn có chỗ nào để backup chưa? Xài mấy cái ổ gắn ngoài này mệt nha ;)
 
 
--
I am ... 5.5 dog years old.
Back to top
You received this digest because you're subscribed to updates for this group. You can change your settings on the group membership page.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it send an email to [email protected]