[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

tin vui cho #archlinuxvn (và cộng đồng nói chung)Hi,

Hôm nay mình đã liên hệ để có một hỗ trợ cực tốt cho các bạn
có thể sinh hoạt, làm workshop đều đặn, nghiêm chỉnh. Việc
còn lại là các bạn ... sẽ khai thác địa điểm như thế nào thôi;)

Địa điểm gần sân bay, bạn nào có trực thăng thì chỉ phải mất
thêm 10 phút đi bộ từ bãi đáp ra địa điểm sinh hoạt. Quá
tiện phải không? Nếu cần, bạn có thể đi bộ thêm tí để ra
nhà hàng Điện Ảnh, là nơi mà các bô lão của cộng đồng mã
nguồn mở từng một thời sinh hoạt, cho tới lần sinh hoạt
cuối vào độ năm 2010, 2011.

Địa điểm này có thể sẵn sàng trong vòng vài tháng tới. Trong
thời gian chờ đợi, các bạn có thể có các ý tưởng gì để mình
có thể cùng nhau làm nhiều việc tốt, khai thác tốt hỗ trợ
mình sẽ có.

Cảm ơn các bạn.

--
I am ... 5.5 dog years old.