[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Digest for [email protected] - 5 updates in 2 topics@dungsherlock : bạn đang dùng digest mode của nhóm thư,
và khi trả lời thì thư sẽ mở ra một chủ đề riêng rất khó
cho các bạn theo dõi.

Bạn có thể lựa chọn vào đúng chủ đề khi xem Digest không,
tức là đừng trả lời vào thư "Digest for ...." mà chọn đúng
chủ đề thư, ví dụ chủ đề mà bạn tạo ra là

   Subject: [ArchLinuxVn] Chọn mua ổ cứng di động cho ArchLinux

Cảm ơn bạn nhiều!

On Tue, 7 Oct 2014 13:33:56 +0000
[email protected] wrote:

> Dạ em dùng ổ này để lưu trữ video và nhạc lossless là chính ạ, em
> chưa xài ổ gắn ngoài lần nào nên cũng chưa biết nó ra sao.
> 
> Cái laptop em đang dùng nó cũng già cỗi lắm rồi, ổ cứng 120GB, DDR2
> 2G nhưng hôm trước lỗi một bên khe ram nên thành ra giờ dùng có 1G
> ram, không kiếm đâu ra thanh DDR2 2G để dùng. Sent from my
> BlackBerry® smartphone from Viettel


--
I am ... 5.5 dog years old.