[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

ArchLinuxVN "bất ngờ" block email của mình? (hoặc đưa vào chế độ kiểm duyệt?)Chào các ạbn quản trị ArchLinuxVN,

Mình thấy khá ngạc nhiên vì trước giờ email của mình vẫn được gửi lên
ArchLinuxVN mà không qua kiểm duyệt hay chặn. Tuy nhiên có lẽ giờ đây
email của mình đ8ã bị banned hoặc bị đưa vào danh sách kiểm duyệt?

Mình yều cầu các quản trị của ArchLinuxVN làm rõ vấn đề này. Nếu các
bạn muốn ban thành viên, hãy công bố điều đó rõ ràng, đừng bí mật mà
làm vậy.

Regards.
An.

-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C