[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ArchLinuxVN "bất ngờ" block email của mình? (hoặc đưa vào chế độ kiểm duyệt?)nói nhiều quá , vote ban!

On Sun, 12 Oct 2014 21:48:15 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Chào các ạbn quản trị ArchLinuxVN,
> 
> Mình thấy khá ngạc nhiên vì trước giờ email của mình vẫn được gửi lên
> ArchLinuxVN mà không qua kiểm duyệt hay chặn. Tuy nhiên có lẽ giờ đây
> email của mình đ8ã bị banned hoặc bị đưa vào danh sách kiểm duyệt?
> 
> Mình yều cầu các quản trị của ArchLinuxVN làm rõ vấn đề này. Nếu các
> bạn muốn ban thành viên, hãy công bố điều đó rõ ràng, đừng bí mật mà
> làm vậy.
> 
> Regards.
> An.
> --
I am ... 5.5 dog years old.