[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: job -> cần tuyển sysadmin trình Senior cứng cáp. rành Amazon AWS tech.Đã tìm được người. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.

On Sat, 31 May 2014 15:52:00 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> 
> Công ty start-up. Cần thu xếp và mở rộng hệ thống trước giờ do lập
> trình viên quản lý.
> 
> Bạn nào cần job hoặc có bạn bè cần job thì liên hệ nhé.
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.--
I am ... 5.5 dog years old.