[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Note * Was: Re: [ArchLinuxVn] ArchLinuxVN "bất ngờ" block email của mình?Hi,

Trước giờ mình là người rất thoải mái. Nhưng hôm nay mình rất nóng
và rắn và điên nữa. Các bạn có thể thích hay không thích. Nhưng các bạn
sẽ có quan điểm rõ ràng hơn.

Và các bạn vote ban/ cho style này mình xin chịu!


On Mon, 13 Oct 2014 10:42:19 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> 
> Thấy An chả contribute gì toàn gây cãi nhau nên mình remove thôi.
> Cũng chả cần báo làm gì cho mệt xác. Nói chuyện lịch sự còn
> không xong, toàn chửi l**n với f***ck thì không phải cơ chơi với mình.
> 
> Mời bạn ra khỏi ArchLinuxVn.
> 
> (Thế này không mờ ám đâu nhé.)

--
I am ... 5.5 dog years old.