[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ArchLinuxVN "bất ngờ" block email của mình? (hoặc đưa vào chế độ kiểm duyệt?)1. Mình để email bạn trong mod/ và hệ thóong tự phản hồi, 
   không có gì mờ ám hay lén lút. lén lút là chẳng hạn đi
   nói xấu người khác sau lưng ấy mình 0 chơi nhé nhé!

2. Bên Saigonlug nói ít vote ban, còn ở đây nói nhiều mình
   vote ban.

Chấm hết nhé. Người có văn hóa nói ít nhiều nhiều mà nhỉ. ;)

On Mon, 13 Oct 2014 10:02:04 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Anh Kỳ Anh,
> 
> Anh cũng không còn là đứa con nít nữa. Đừng làm mấy trò lén lén lút
> lút như vậy. Nếu muốn block hay ban em thì nói rõ lí do. Nếu anh muốn
> có lí do vì sao em ban anh ở SaigonLUG thì em đã trả lời, nếu cần em
> sẽ gửi anh xem email và chat log phàn nàn về thái độ của anh của vài
> bạn trụ cột của SaigonLUG trước đây (1 người Mỹ và 2 người Việt).
> 
> Còn ở ArchLinuxVN, nếu anh muốn ban em thì nói rõ ràng lí do. Đừng
> thậm thậm thụt thụ thế hèn lắm.
> 
> Hôm qua em thông báo họat động cho mọi người, anh chặn ko ai biết đc
> cả. Và hôm nay vẫn còn một chủ đề em gửi từ hôm qua cũng vẫn còn bị
> chặn.
> 
> 
> An.
> 
> 2014-10-13 9:17 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> >
> > nói nhiều quá , vote ban!
> >
> > On Sun, 12 Oct 2014 21:48:15 +0700
> > An Nguyen <[email protected]> wrote:
> >
> >> Chào các ạbn quản trị ArchLinuxVN,
> >>
> >> Mình thấy khá ngạc nhiên vì trước giờ email của mình vẫn được gửi
> >> lên ArchLinuxVN mà không qua kiểm duyệt hay chặn. Tuy nhiên có lẽ
> >> giờ đây email của mình đ8ã bị banned hoặc bị đưa vào danh sách
> >> kiểm duyệt?
> >>
> >> Mình yều cầu các quản trị của ArchLinuxVN làm rõ vấn đề này. Nếu
> >> các bạn muốn ban thành viên, hãy công bố điều đó rõ ràng, đừng bí
> >> mật mà làm vậy.
> >>
> >> Regards.
> >> An.
> >>
> >
> >
> >
> > --
> > I am ... 5.5 dog years old.
> >
> > --
> > Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> > Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux Việt Nam" group. To unsubscribe from this group
> > and stop receiving emails from it, send an email to
> > [email protected] To view this discussion
> > on the web visit
> > https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20141013091716.0e5d7e14%40icy.bar.
> 
> 
> --
I am ... 5.5 dog years old.