[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Note * Was: Re: [ArchLinuxVn] ArchLinuxVN "bất ngờ" block email của mình?Hello mọi người,

Mình cứ viết email này mặc dù hiện giờ mình không chắc là có còn gửi
đc nó đi hay không.

Để tránh gây khó xử cho các thành viên quản lí khác, thì mình tự
nguyện rời bỏ ArchLinuxVN.

Những gì mình đóng góp cho team, những ai đã từng thảo luận cùng mình
cũng tự biết rồi.

Hacker Cafe sẽ tiếp tục diễn ra, SaigonLUG vẫn sẽ tiếp tục tài trợ cho
các họat động đó. Mình cũng không chắc sẽ ở thành phố này lâu nữa, nên
mình muốn xây dựng một team gồm những người bạn thân thiết với nhau,
lại là những kĩ sư lành nghề. Đó là cái mà nhân lực CNTT của chúng ta
thiếu. Mình vẫn tiếp tục nuôi tham vọng tìm đường cho các kĩ sư nhà
mình vươn ra biển lớn mà rèn giũa.

Còn về anh Kỳ Anh, em rất tiếc là anh với em phải thành ra thế này. Em
e rằng chúng ta đã nuôi giữ quá nhiều bất đồng về người kia trong 6
năm qua mà chưa từng thẳng thắn giải quyết với nhau. Từ cả phía em và
cả từ phía của anh. Nên khi có chuyện thì giọt nước tràn ly, cứ thế mà
lấy lại chuyện cũ sát phạt nhau. Về phần em thì em cũng nhận lỗi là đã
ko thẳng thắn và rõ ràng ở nhiều điểm mâu thuẫn với anh trước đây. Còn
về chuyện em có những lần chủ đích gây xung đột hay căng thẳng với các
thành viên mới thì em có những lí do riêng mà em ko thể chia sẽ với
anh được.

Regards.
An.

2014-10-13 10:56 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> Hi,
>
> Trước giờ mình là người rất thoải mái. Nhưng hôm nay mình rất nóng
> và rắn và điên nữa. Các bạn có thể thích hay không thích. Nhưng các bạn
> sẽ có quan điểm rõ ràng hơn.
>
> Và các bạn vote ban/ cho style này mình xin chịu!
>
>
> On Mon, 13 Oct 2014 10:42:19 +0700
> "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
>
>>
>> Thấy An chả contribute gì toàn gây cãi nhau nên mình remove thôi.
>> Cũng chả cần báo làm gì cho mệt xác. Nói chuyện lịch sự còn
>> không xong, toàn chửi l**n với f***ck thì không phải cơ chơi với mình.
>>
>> Mời bạn ra khỏi ArchLinuxVn.
>>
>> (Thế này không mờ ám đâu nhé.)
>
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20141013105629.78aa9a89%40icy.bar.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C