[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Saigon Hacker Cafe - [Annoucement Thread Only]Mình cảm thấy không vui rồi đấy 

Vào 09:18 Ngày 13 tháng 10 năm 2014, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:

ủa chủ thớt nói cái này chỉ để thông báo không trả lời mà ta,
sao thấy tám tùm lum vậy.

hay là vì giờ cũng hết văn hóa luôn rồi, vì lỡ bị mình trôn một
cú vào đây, nhỉ :D

On Sun, 28 Sep 2014 18:22:44 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Ừ, cám ơn Quang. Thậ(facepalm)t ra mình cũng tính báo trước 2, 3 ngày. Nhưng
> riêng lần này mình với kitarousa hẹn trên IRC hơi trễ. Nên thành ra
> lúc vừa chốt xong thì cũng đi luôn. Hehe
>
> Cám ơn luffy.
> Những lần sau mình sẽ cố gắng chốt trong thứ 6.
>
> An.
>
> On Sun, Sep 28, 2014 at 5:57 PM, Quang Nguyen <[email protected]>
> wrote:
> > Mình có một góp ý nhỏ là nếu chốt thời gian có thể chốt ít nhất 2-3
> > ngày đc không, vì cuối tuần thường nếu ko có kế hoạch gì ngta sẽ cố
> > tìm một kế hoạch, báo cận giờ quá thành ra khó tham gia được.
> >
> > 2014-09-28 15:12 GMT+07:00 An Nguyen <[email protected]>:
> >>
> >> Chào mọi người,
> >>
> >> Hacker Cafe chiều nay sẽ diễn ra tại 26 Lý Tự Trọng, LOFT cafe
> >> http://www.foody.vn/ho-chi-minh/loft-cafe
> >>
> >> Thời gian: 3 - 7, 8 giờ tối
> >>
> >> Liên hệ: An, 0943-747-749
> >>
> >> Chủ đề lần này sẽ tiếp tục một số thảo luận về embedded dư âm từ
> >> Saigon SFD 2014.
> >>
> >> Thành thật cáo lỗi vì thông báo hơi cận giờ, vì tụi mình cũng vừa
> >> chốt xong thời gian. :D
> >>
> >> Regards.
> >> An.
> >>
> >> On Sun, Sep 7, 2014 at 11:22 AM, Anh K. Huynh
> >> <[email protected]> wrote:
> >> >
> >> > Từ lúc nào ArchLinuxVN thành cái chỗ thông báo thôi vậy trời :)
> >> >
> >> > Các thành viên của ArchLinuxVn có thể tham gia thoải mái, 0 vấn
> >> > đề gì. Nhưng sau các hoạt động (nên) có tường thuật lại hoặc công
> >> > bố ở mức phù hợp, đừng nên biến Hacker thành hội kín. Đó là cách
> >> > mà SaiGonLUG, VnoSS thất bại từ cách đây cả chục năm.
> >> >
> >> > Kiến thức là để chia sẻ, không phải độc quyền của ai. Cách áp
> >> > dụng kiến thức mới là vấn đề.
> >> >
> >> > Ngoài ra quăng cái mail bịt mõm vậy thì không nên.
> >> >
> >> > Tớ không thích, nói thẳng. Đừng lên IRC xoắn lại.
> >> >
> >> > On Sun, 7 Sep 2014 11:03:15 +0700
> >> > An Nguyen <[email protected]> wrote:
> >> >
> >> >> Hello all,
> >> >>
> >> >> This email thread will be used for the announcements of our
> >> >> Hacker Cafe events. Please do not comment or reply to this
> >> >> thread. For any question, please contact me via:
> >> >> + [mobile] 0943-747-749
> >> >> + [email] [email protected]
> >> >> + [skype] annguyen.foss
> >> >>
> >> >> Or simply fork this email thread.
> >> >>
> >> >> ----
> >> >> We have a Hacker Cafe this evening:
> >> >>
> >> >> Hacker Cafe: Together We Shut-In
> >> >>
> >> >> Sunday, September 7, 2014
> >> >> 3:00 PM to 9:30 PM
> >> >>
> >> >> Tranquility Cafe
> >> >> Level 6 (Rooftop), 41 Le Duan, OCB Building, Dist. 1, HCMC
> >> >>
> >> >> Please bring your laptop and other weirdo equipments (if any)
> >> >> such as Raspberry Pi, Cubieboard, MIPS routers,... We shall
> >> >> shut-in and hack/code together for the whole evening.
> >> >>
> >> >> Cheers,
> >> >> An.
> >> >>
> >> >
> >> >
> >> >
> >> > --
> >> > I am ... 5.5 dog years old.
> >> >
> >> > --
> >> > List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> >> > List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> >> > ---
> >> > You received this message because you are subscribed to the
> >> > Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> >> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from
> >> > it, send an email to [email protected].
> >> > To view this discussion on the web visit
> >> > https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140907112211.1e891aa6%40icy.bar.
> >>
> >>
> >>
> >> --
> >> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
> >> Linux Technician & FOSS Advocate
> >> -------
> >> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
> >> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77
> >> A48C
> >>
> >> On Sun, Sep 7, 2014 at 11:03 AM, An Nguyen
> >> <[email protected]> wrote:
> >> > Hello all,
> >> >
> >> > This email thread will be used for the announcements of our
> >> > Hacker Cafe events. Please do not comment or reply to this
> >> > thread. For any question, please contact me via:
> >> > + [mobile] 0943-747-749
> >> > + [email] [email protected]
> >> > + [skype] annguyen.foss
> >> >
> >> > Or simply fork this email thread.
> >> >
> >> > ----
> >> > We have a Hacker Cafe this evening:
> >> >
> >> > Hacker Cafe: Together We Shut-In
> >> >
> >> > Sunday, September 7, 2014
> >> > 3:00 PM to 9:30 PM
> >> >
> >> > Tranquility Cafe
> >> > Level 6 (Rooftop), 41 Le Duan, OCB Building, Dist. 1, HCMC
> >> >
> >> > Please bring your laptop and other weirdo equipments (if any)
> >> > such as Raspberry Pi, Cubieboard, MIPS routers,... We shall
> >> > shut-in and hack/code together for the whole evening.
> >> >
> >> > Cheers,
> >> > An.
> >>
> >>
> >>
> >> --
> >> Nguyễn Châu An || An NGUYEN
> >> Linux Technician & FOSS Advocate
> >> -------
> >> OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
> >> Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77
> >> A48C
> >>
> >> --
> >> List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> >> List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> >> ---
> >> You received this message because you are subscribed to the Google
> >> Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> >> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> >> send an email to [email protected].
> >> To view this discussion on the web visit
> >> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CANa5jNTMq_jp78vKMo-t-dzDidsm5tyqEcLBhgZ25MqcucChVA%40mail.gmail.com.
> >
> >
> > --
> > List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to [email protected].
> > To view this discussion on the web visit
> > https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CABHYbnMSpSn33PGjWfCwrkrH29j9hQx1QyrRPC3X5sKjLe4jGw%40mail.gmail.com.
>
>
>--
I am ... 5.5 dog years old.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20141013091853.7a21f8a3%40icy.bar.