[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Installing Arch Linux in your Android phone (chroot)Bữa nay được xả hơi, nhân mò lên mạng tìm bài viết về busybox mà KyAnh mới cài cho hồi sáng, tình cờ ngó thấy bài viết trong link kèm đây. Té ra là có thể cài Archlinux vào smartphone được :

http://hoathylan.com/?q=content/installing-arch-linux-your-android-phone-chroot

Ai có đồ chơi thích hợp thử cài một quả xem sao hè?