[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

VPS tại DigitalOceanDo 1 năm rồi không vô backend của DigitalOcean(DO), thấy bọn này không còn hỗ trợ template VPS Arch nữa, làm mình buồn mất mấy giây :(
Hiện vừa được cái pack của github dành cho sinh viên (được tới 100$ cho DO lận, bằng với việc sử dụng VPS 5$ cho 20 tháng), nên mình tạo tạm con Debian. Rất may là sau một lúc lang thang trên Google có script làm nhanh gọn việc này tại https://github.com/gh2o/digitalocean-debian-to-arch.
Chia sẻ cho các bạn quan tâm.