[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] VPS tại DigitalOceanHehe, ArchLinux wiki có bài hướng dẫn cài đặt từ một distro đang
chạy. Chắc là áp dụng vào trường hợp này!

On Wed, 15 Oct 2014 20:03:30 +0700
Đức Nam Trần <[email protected]> wrote:

> Do 1 năm rồi không vô backend của DigitalOcean(DO), thấy bọn này
> không còn hỗ trợ template VPS Arch nữa, làm mình buồn mất mấy giây :(
> Hiện vừa được cái pack của github dành cho sinh viên (được tới 100$
> cho DO lận, bằng với việc sử dụng VPS 5$ cho 20 tháng), nên mình tạo
> tạm con Debian. Rất may là sau một lúc lang thang trên Google có
> script làm nhanh gọn việc này tại
> https://github.com/gh2o/digitalocean-debian-to-arch. Chia sẻ cho các
> bạn quan tâm.
> --
I am ... 5.5 dog years old.