[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Installing Arch Linux in your Android phone (chroot)On Wed, 15 Oct 2014 05:35:44 -0700 (PDT)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Ai có đồ chơi thích hợp thử cài một quả xem sao hè?
> 

Điện thoại cháu còn bảo hành nên không dám thử bác ạ :D

--
I am ... 5.5 dog years old.