[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Chủ đề vui] Thay thế hoàn toàn bash bằng zshOn Wed, 24 Sep 2014 21:17:40 -0700 (PDT)
Võ Hoàng Sang <[email protected]> wrote:

> - Xóa bash. Tất cả excute bash sẽ link về zsh :P

Hôm trước từ gợi ý của n0b0dy mình cài mksh vào, sau đó tạo symlink
	ln -sfv /bin/mksh /bin/sh

máy chạy bình thường.........


nhưng sau đó vài hôm mình phải biên dịch lại mấy kernel mô-đun,
chạy mkinitcpio gì gì đó, thì khi khởi động lại máy, thấy đứng tim
luôn vì 'kernel panic'. sau đó nghịch nghịch xóa nhầm mấy file lib/*,
thế là mất luôn 5 tiếng (tới 1h sáng) để làm mỗi một việc sau

	pacman -S $(pacman -Qq)

hehehe.

--
I am ... 5.5 dog years old.