[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

thống kê vui cho các nhóm thưRảnh rỗi sinh ra lỗi ;)

http://icy.theslinux.org/stat/

gồm thống kê 3 nhóm thư hanoilug (to nhất), saigonlug, archlinuxvn.
Con số cho biết số thư được gửi trong tháng.

Có vẻ Hanoilug đang tèo hehe

--
I am ... 5.5 dog years old.