[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

mirror: thông báo kế hoạch bảo trìChào các bạn,

Mirror "f.archlinuxvn.org" sẽ được tắt để bảo trì trong vòng
khoảng 6 tiếng đồng hồ, dự kiến bắt đầu từ 9h30 sáng ngày 1/11
(hoặc 9h30 sáng ngày 3/11). 

Dự kiến trong thời gian bảo trì các bạn vẫn truy cập vào mirror
ArchLinux bình thường. (Nhưng ArchLinux Arm và TheSLinux sẽ
không vào được.)

Với các bạn chưa biết: các bạn có thể cấu hình mirror ArchLinux
như sau đây

  Server = http://f.archlinuxvn.org/archlinux/$repo/os/$arch
  Server = http://fpt.archlinuxvn.org/archlinux/$repo/os/$arch

(hai dòng đầu tiên trong /etc/pacman.d/mirrorlis)

Nếu cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ, các bạn vui lòng liên hệ
qua địa chỉ email [email protected]

Cảm ơn các bạn.

--
I am ... 5.5 dog years old.