[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: officially ban (IRC) * Re: [ArchLinuxVn] membershock vulnerability #timelineCảm ơn Hiếu.

Chào mừng mọi thành viên và chủ đề, đấy mới đúng chất #vnluser
theo mình hiểu bấy lâu nay.

On Sat, 25 Oct 2014 13:15:06 +0700
"Hieu D. Bui" <[email protected]> wrote:

> Tôi là 1 thành viên của #vnluser, tôi muốn xin lỗi các bạn
> #archlinuxvn. #vnluser hoàn toàn không có quy định nào về việc
> ban/kick hay cấm các bạn #archlinuxvn tham gia. Chủ đề thảo luận của
> #vnluser thì như các bạn đã biết trên trời dưới bể cái gì cũng có (kỹ
> thuật rất cao cũng có, mà GDGT cũng có). Tuy nhiên #vnluser chưa bao
> giờ có quy định chính thức về việc kich/ban trừ những bạn gây ảnh
> hưởng đến người khác như spam, mạo danh, v.v...
> 
> Các bạn đều biết irc là 1 giao thức không hề an toàn. Do vậy, những
> bạn nào có ý định nói chuyện riêng với nhau hay thấy thông tin của
> mình đưa ra quá nhạy cảm thì các bạn nên dùng các giao thức khác,
> hoặc các bạn lập các channel riêng.
> 
> 
> Xin chân thành cảm ơn và thành thật xin lỗi các bạn #archlinuxvn.

--
I am ... 5.5 dog years old.