[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: officially ban (IRC) * Re: [ArchLinuxVn] membershock vulnerability #timelineOn Sat, 25 Oct 2014 12:47:19 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> mode (+b $x:*stk*) by z1y
> [/code]

Và cả  trên Facebook Group. 

Xin lỗi đã làm phiền mọi người vì chuyện "trẻ con" này.

Chúc cuối tuần vui vẻ.

--
I am ... 5.5 dog years old.