[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: officially ban (IRC) * [ArchLinuxVn] membershock vulnerability #timelineMỗi người một nơi, một đất riêng, ban ai cũng xem xét một mình, ko cần vote. Tinh thần phóng khoáng, em thấy có lẽ đã đóng vài phần rồi.

Sau khoảng thời gian ngồi nhà chơi game, ko ra ngoài, ko liên lạc với ai, khi quay lại này em thấy nhiều cái khác xưa. Ngoài kiến thức tụt hậu của bản thân còn là sự đối xử với nhau giữa mọi người.


Ko vui :).