[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: officially ban (IRC) * [ArchLinuxVn] membershock vulnerability #timelineHi Mít,

Trước đây có rất nhiều vấn đề của vnoss và saigonlug (trước 2009) mà
a rất muốn tìm hiểu để rút k/n nhưng nhận ra là không thể. Nhiệm vụ
của a thấy là cần phải công bố rộng rãi và chi tiết nhất những gì 
mình biết để  các bạn đi sau rút kinh nghiệm. Đó chính là sự minh
bạch thông tin . Một nhóm nhỏ lẻ tẻ thì vấn đề này không có gì 
nghiêm trọng, mặc dù cũng không thật sự hay ho lắm.

A đã cần sự yên tĩnh để làm việc, nhưng nếu chọc phá vì các lý do
vớ vẩn thì thôi a cũng chả cần câu nệ gì. 

Chúc một tuần vui,

On Sun, 26 Oct 2014 10:50:17 -0700 (PDT)
mit <[email protected]> wrote:

> Mỗi người một nơi, một đất riêng, ban ai cũng xem xét một mình, ko
> cần vote. Tinh thần phóng khoáng, em thấy có lẽ đã đóng vài phần rồi.
> 
> Sau khoảng thời gian ngồi nhà chơi game, ko ra ngoài, ko liên lạc với
> ai, khi quay lại này em thấy nhiều cái khác xưa. Ngoài kiến thức tụt
> hậu của bản thân còn là sự đối xử với nhau giữa mọi người.
> 
> 
> Ko vui :).
> --
I am ... 5.5 dog years old.