[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: officially ban (IRC) * [ArchLinuxVn] membershock vulnerability #timelineCảm ơn Mít đã quan tâm.

A với An hỏng nói chuyện với nhau được. Trên IRC cũng không
nói chuyện được. E coi lại log và a cũng trích dẫn đó.

Thôi từ từ rồi nó cũng sẽ nhừ. Thời gian sẽ trả lời e ạ.

Còn chuyện /ban/ thì cực chẳng đã. Tạm thời vậy đi để đỡ rắc rối,
sau này có gì tính tiếp e ạ.

A thì ít xem phim tình cảm gì :D Xem toàn phim Mỹ đập nhau ào ào rồi
xong hết qua phim khác :D

On Mon, 27 Oct 2014 03:19:36 -0700 (PDT)
mit <[email protected]> wrote:

> Anh K.A ơi,
> 
> Em chỉ thắc mắc ko biết cả hai đã trực tiếp gặp nói chuyện chưa. Sao
> những cái nhỏ ko nói luôn để một lần gom lại thành quả táo lun dzị.
> Hix. Giống mấy phim tình cảm người ta hiểu nhầm lẫn nhau, chia tay
> chia chân, coi mí phim đó toàn mún đập mặt mí nhân vật vì nóng tính
> mà phá đi cái happy ending của em. "A"


> 
> @Trúc: vẫn còn gaming nhé, nhưng ít đi òi :v hê~
> --
I am ... 5.5 dog years old.